Da regn ble til sol… (When rain came to sun…)

The post is in English at the bottom of the page. (Origanally posted 07.08.18).

Det har vært en lang dag på jobb. Selv om jeg bare har jobbet en halv dag… Det er tydelig at det er slutt på ferie og kos, desverre er det ikke slutt på ferie enda hos oss. Det ramler inn varer i hopetall, og folk maser, mens vi fortsatt er nedbemannet pga ferie… For i motsetning til andre, så klarer vi å samarbeide om avvikling av ferie! Vi klarer å fordele ferien på oss alle ut over hele sommeren, slik at lageret fortsatt er fornuftig bemannet! Resultatet av det er jo at alle hos oss er fornøyde, men de som er på jobb har enten ingenting å gjøre eller alt for mye. Slik som nå når alle andre er ferdig med ferie; man løper skoa av seg, mens regnet bøtter ned…

Les også: «Du rykker stadig lenger bak i køen!»

Men når arbeidsdagen er slutt, og man kommer sliten hjem til en sofa som roper etter kos, da slutter det å regne og sola titter frem. Er det ikke typisk? Hadde «Rusty» (motorsykkelen min) vært her nå, så hadde det bllitt en tur på landeveien for å våkne litt. Men han står fortsatt på verksted, håper å få han igjen i løpet av uka. Savnet begynner å bli stort!

Savner veien, friheten, lufta og «Rusty’s» maskuline brøl i horisonten! Men i mangel på alt det, så legger jeg meg på sofaen, og koser litt med den i solskinnet. Stakar, sofaen trenger litt omtanke og tlc den og…

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me on:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM


It’s been a long day at work. Even though I have only worked half a day… It is clear that there is an end to holiday and food, unfortunately there is no end to holiday even with us. It falls into lots of people, and people are mumbling, while we are still downhill because of vacation… Because unlike others, we manage to cooperate on the winding up of holidays! We manage to distribute our holiday all of us throughout the summer, so the warehouse is still sensibly staffed! The result of that is that everyone with us is happy, but those who are at work have either nothing to do or too much. Such as now when everyone else is finished vacationing; you run off shit while the rain bucks down…

Also read: «You are moving ever further in the queue!»

But when the working day is over and you get tired home to a couch that shouts for cuddle, then it stops raining and the sun is looking out. Isn’t that typical? Had «Rusty» (my motorcycle) been here now, then it would have been a ride on the country road to wake up a little. But he is still at the workshop, hoping to get him back during the week. Missing is getting big!

Miss the road, freedom, air and «Rusty’s» masculine roar on the horizon! But in the absence of all that, I put myself on the couch and enjoy a little with it in the sunshine. Stacks, the couch needs some thought and tlc it too…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.