«Den sorte fare» aka «Rusty» rider igjen! («The black danger» aka «Rusty» rides again!)

The post is in English at the bottom of the page. (Originally posted 10.08.18.).

Da fikk man endelig hentet ut «Rusty» igjen fra verksted. Ny belt og drev, og ny bremseskive bak. Sykkelen går «som ei kula»… Været var overskyet, men opphold, og tempen var fin. Reiste avsted, glad og fornøyd som bare en utskremt totning kan være. Var så happy over å få den på veien igjen, at hele dagen ble brukt på sykkelsetet…!

En liten pitstop for kaffe på jobben hos ei venninne, viktig å få skravlet litt innimellom og! 🙂 Og en god rundtur i Lyngdal og Lindesnes etterpå, som seg hør og bør når man endelig er på veien igjen…

Innom hjemme for å få kjeft av hunden, fordi han hadde vært så lenge hjemme alene. Innvilget han 15 min. lufting, før jeg kastet seg på sykkelen igjen… 😀

La ruta videre til Kristiansand, for å treffe en annen venninne som skulle hente noen på flyplassen. Været var fortsatt overskyet, men opphold. Fin temp å kjøre i! Og sykkelen oppførte seg eksemplarisk!!! Selvfølgelig med vår flaks, så ble ankommende fly forsinket, og i mellomtiden kom regnet… Ikke bare litt, men MYE!

Kald og våt krabbet jeg inn igjen døra hjemme kl. 03.00, for å få mer kjeft av hunden. Som da nektet plent å gå ut fordi det var «våt-stoff» ute…! Mere kjeft ventet fordi jeg ikke gjorde noe med det «våt-stoffet» så han kunne gå ut…! 😀 Etter å ha fått trykket noe mat i trynet, og kastet kjøreklær i tørkeskapet, var det bare å hilse på Jon Blund! Etter 2 timer søvn var det opp igjen, hoppe i kjøreklær’ne (som ikke hadde rukket å tørke…), og kjøre på jobb i nytt regnvær… Skal ikke stå på innsatsviljen til å kjøre i hvertfall…! 😀

Så nå sitter jeg nå her på jobb, og ser på regnet. Lettere fuktig både her og der, og ser frem i mot turen hjem etter jobb… Hvis noen føler de har overskudd av fin-vær der ute, så send gjerne litt til Lindesnes. Kanskje kjøreklær’ne hadde rukket å tørke på vei hjem fra jobb…?!

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

Then I finally got «Rusty» again from the workshop. New belt and drive and new rear brake disc. The bike goes «like a bullet»… The weather was cloudy, but steady, and the temperature were fine. Traveled away, happy and satisfied as only a scared Totning can be. So happy about getting it on the road again, that all day was spent on the bike seat…! A little pitstop for coffee at work at a girlfriend, important to get some talking done too sometimes! 🙂 And a good tour of Lyngdal and Lindesnes afterwards, as you should when you are finally on the road again…

At home to let out the dog, because he had been so long at home alone. He was granted 15 minutes. aeration before I threw myself back on the bike… 😀

Made my route to Kristiansand, to meet another girlfriend who was going to pick someone up at the airport. The weather was still cloudy but stay. Nice temp to run in! And the bike behaved exemplary!!! Of course with our luck, arriving planes were delayed and in the meantime came the rain… Not just a little but MUCH!

Cold and wet I crawled back into the door at home at. 3am, to get more argumentation of the dog. Who then plentely refused to go out because it was «wet-stuff» out there…! More argumentation waiting because I didn’t do anything about the «wet-stuff» so he could go out…! 😀 After getting some food in the throat and throwing of my wet clothes, I just greeted Jon Blund! After 2 hours of sleep it was up again, jumping in the clothes (who hadn’t been able to dry…), and running at work in a new rainy weather… Shall not stand on the will to drive at least…! 😀

So now I’m sitting here at work and looking at the rain. Slightly damp both here and there, and look forward to heading home after work… If someone feels they have a surplus of nice weather out there, please send a little to Lindesnes. Maybe the clothes would have been dry on the way home from work…?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.