EM-runde i drag-race! (European Championship Round in Drag Race!)

The post is in English at the bottom of the page. Originally posted 27.08.18).

Denne helgen var det igjen duket for dragrace. Denne gangen var turen kommet til em-runde på Tierp Arena i Sverige. Med 332 påmeldte til å kjøre i forskjellig klasser med både bil og sykkel låg alt til rette for en fartsfylt helg med mye moro. Jeg ankom banen på torsdag ettermiddag, og allerede da hadde det begynt å fylles godt opp med team. Det øste ned fra himmelen på vei til banen, men var opphold og overskyet da jeg kom frem. Etter en liten sightseeing blandt hundrevis med teambusser, trailere og biler, fikk jeg endelig lokalisert «Super Twin Avenue» hvor de lokale Super Twin teamene fra Toten holdt til. Kvelden ble tilbrakt i hyggelig selskap, med nytt og gammelt bekjentskap. Litt utpå kvelden ble det på nytt øs pøs regnvær, og lyn og torden kretset rundt oss. Tok kvelden i bilen, søkk gjennomvåt av regn.

Fredag våknet jeg til lyden av de første rundene med kvalifisering, og nydelig solskinn. Bilen ble da kamuflert av klær og sko som måtte tørkes fra kvelden før, før man satte snuten i retning banen igjen. Kvalifiseringsrundene i Super Twin gikk sånn både og. Noen gjorde noen bra drag, mens andre hadde problemer som måtte rettes opp i.

Hadde en tur ut til Tierp sentrum mellom rundene, for å handle inn litt mat til lørdag. På kvelden var det felles middag med Super Twin-foreningen, som ble en trivelig utendørs middag, helt til regnet igjen satte inn. Da gikk vi alle tilbake til respektive team-telt, hvor vi inntok desserten og litt godt i koppen. Kvelden tok igjen slutt, og det var bare å krabbe inn i bilen på ny. Ikke gjennomvåt denne gangen, men temperaturen hadde sunket betraktelig så det ble en kjølig natt i bilen.

Lørdagen var det igjen strålende solskinn, og godt og varmt. Alt låg til rette for fantastisk kjøring i dagens kvalifikasjons-runder, og publikum hadde møtt opp i tusenvis. Tribunene var pakket av folk, og for en kjøring det ble! Flere kjørte personlige rekorder, og flere europa-rekorder ble satt i flere klasser. I Super Twin var Vesa Lipponen først ute til å sette Europa-rekord med fantastiske 5.920, og slo dermed Marcus Cristiansen’s rekord på 6.408. I neste kval-runde gikk team-kompis Jaska Salakari avsted og tok Europa-rekorden fra team-kompis med utrolige 5.837. Man kan trygt si at det var fornøyde finner der i gården! Desverre var det ingen av totningene som tok seg videre til elimineringen i Super Twin, da man måtte kjøre raskere enn rekordhøye 6.659 for å bli kvalifisert.

Kvalresultat for Super Twin Top Fuel Bike

PosTvlNRNamnReaktion60-fotHast201Tid201HastighetSluttidDiff
153Jaska Salakari0,21990,9711326,283,6707332,725,8372
271Vesa Lipponen0,39011,0013316,533,8254350,655,9205+0,0833
33Samu Kemppainen0,11381,1226293,804,1973352,946,3870+0,5498
427Marcus Christiansen0,13231,1458286,784,2519348,166,4906+0,6534
566Per Bengtsson0,15991,1082298,344,1905273,006,6165+0,7793
660Lasse Leponiemi0,12731,1617294,284,2592298,016,6421+0,8049
759Harri Piensalmi0,17371,0894279,364,3678317,466,6529+0,8157
862Roman Sixta0,36711,1720285,264,3533332,926,6599+0,8227
911Greger Johansson0,53441,1503280,084,3650332,726,6640+0,8268
1036Svein Olav Rolfstad0,20711,1287315,054,1203258,006,6813+0,8441
1196Trond Jostein Høiberget0,11941,2609273,004,6406305,087,0308+1,1936
1270Takeshi Shigematsu0,16771,2016261,884,6290319,917,0626+1,2254
1367Torsti Kettula0,62811,2224262,904,7625331,907,1443+1,3071
147Anders Hörnström0,33551,2706265,494,7761329,477,1537+1,3165
15101Kristin Hegre1,00601,3844246,244,9828210,698,1551+2,3179
1654Vidar Ravnsborg0,16131,2803258,005,1311221,678,1631+2,3259
1763Teemu Kettula2,40901,4621189,275,8359199,199,2912+3,4540
1837Erling Opheim0,18231,8196173,697,2628223,7010,8425+5,0053

I Top Fuel Motorcycle gikk det bedre for Jan Sturla Hegre som kvalifiserte seg som bestemann.

Kvalresultat for Top Fuel Motorcycle

PosTvlNRNamnReaktion60-fotHast201Tid201HastighetSluttidDiff
11Jan Sturla Hegre0,24811,0432300,674,0508311,066,3345
2817Thomas Pettersson0,53631,0820266,144,2826277,496,8141+0,4796
344Peter Andersson0,14521,1593251,054,6533311,067,1736+0,8391
46Sverre Dahl0,36401,424399,987,830775,1116,2244+9,8899

I Junior Dragbike ble det mye fin kjøing og John Rolfstad kvalifiserte seg på 4. plass med flotte 7.720.

Kvalresultat for Junior Dragbike

PosTvlNRNamnReaktion60-fotHast201Tid201HastighetSluttidDiff
157Anna Rosander0,02281,9052155,847,8455155,847,8455
2970Eemeli Helkkala0,04091,7206155,897,2573155,897,2573+0,0181
310Moa Nilsson0,04461,8494149,177,5421149,177,5421+0,0218
435John Rolfstad0,07141,8145146,027,7202146,027,7202+0,0486
546Seth Friström0,07442,0213163,937,4208163,937,4208+0,0516
6164Oliver Amundsen0,10541,7597142,867,7629142,867,7629+0,0826
764Trygve Kjærstad Helgerud0,12842,117997,588,621097,588,6210+0,1056
899Maximilan Hörnström0,29562,859675,2613,759375,2613,7593+0,2728
963Henrik Alexander Birk0,42992,6511112,9210,7521112,9210,7521+0,4071

Søndag var det klart for elimineringsrunder, og siden ingen av toten-teamene var kvalifisert brukte mange dagen til å pakke ned for den lange reisen hjem. Noen reiste uten å følge med på elimineringen, mens vi brukte noen timer på tribunen for å følge med. Også i dag ble desverre løpet litt oppstykket pga regnvær. Himmelen åpnet seg, og det var bare å søke dekning. Da var det tid til litt mer pakking, mens man ventet på at det skulle slutte å regne og banen skulle tørke. Heldigvis var regnværet over like fort som det kom, så pausene ble ikke alt for lange. 

Desverre så røk John Rolfstad ut i elimineringen i Junior Dragbike, mens Jan Sturla Hegre tok seg videre til finalen. Her måtte han desverre melde pass mot Thomas Petterson som kjørte på 6.674, mens Jan Sturla hadde 6.839.

For flere resultater så finner dere de på http://www.dragracing.eu/results.asp

Nå etter en fantastisk morsom og hyggelig helg, med gamle og nye bekjente, har jeg nå satt snuten mot Stockholm for å besøke familie i noen dager. Stay tuned!

Noen bilder fra helga:

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

This weekend it was again the drag race. This time the trip had come to the em round at Tierp Arena in Sweden. With 332 enrolled to run in different classes with both car and bike, everything was ready for a fast-paced weekend with lots of fun.

I arrived on the pitch on Thursday afternoon, and the place already had started to fill up well with the teams. It poured from the sky on the way to the path, but was staying overcast when I arrived. After a little sightseeing among hundreds of team buses, trailers and cars, I finally got the location «Super Twin Avenue» where the local Super Twin teams from Toten, Norway, stayed. The evening was spent in nice company, with new and old acquaintance. A little out in the evening, it was again rainy weather, and lightning and thunder circled around us. Took the night in the car, drenched by rain.

Friday I woke to the sound of the first rounds of qualifying, and lovely sunshine. The car was then camouflaged by clothes and shoes that had to be dried from the night before, before putting the muzzle in the direction of the track again. The qualifying rounds in Super Twin went on so and so. Some did some good moves, while others had problems that had to be rectified.

Had a trip out to the Tierp center between the rounds, to shop for some food until Saturday. In the evening there was a joint dinner with the Super Twin Association, which became a pleasant outdoor dinner, until the rain again set in. Then we all went back to the respective team tent, where we took the dessert and some good in the cup. The evening ended again, and it was just to crab into the car again. Not soaked this time, but the temperature had dropped considerably so it was a cool night in the car.

On Saturday it was again brilliant sunshine, and good and warm. Everything was ready for fantastic driving in today’s qualifying rounds, and the audience had met up for thousands. The tribune were packed by people and for a run it was! Several ran personal records, and several European records were put in several classes. In Super Twin, Vesa Lipponen was the first to put an Europe record with amazing 5,920, beating Marcus Cristiansen’s record at 6,408. In the next qualifying round, team-mate Jaska Salakari departed and took the Europa record from the team-mate with an incredible 5,837. One can safely say that there were happy people from Finland in the yard! Unfortunately, none of the bumps went on to the elimination of the Super Twin, as one had to drive faster than record high 6.659 to qualify.

In Top Fuel Motorcycle, it was better for Jan Sturla Hegre who qualified as the best. In Junior Dragbike there was a lot of nice driving and John Rolfstad qualified in 4th place with great 7.720.

On Sunday, it was clear for elimination rounds, and since none of the Toten teams were qualified many spent the day packing down for the long journey home. Someone traveled without observing the elimination, while we spent a few hours in the stands to keep up. Even today the race was unfortunately a bit broken up due to rain. Heaven opened and it was just to seek cover. Then it was time for a little more packing, while waiting for it to stop raining and the run would dry. Luckily the rain was over as fast as it came, so the breaks were not too long.

Unfortunately, John Rolfstad went out in the elimination of Junior Dragbike, while Jan Sturla Hegre moved on to the final. Here, unfortunately, he had to give up for Thomas Petterson who ran at 6,674, while Jan Sturla had 6,839.

For more results you can find them at http://www.dragracing.eu/results.asp

Now for a wonderful fun and enjoyable weekend, with old and new acquaintances, I have now set the muzzle towards Stockholm to visit family for a few days. Stay tuned!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.