Festival-med og uten skalldyr! (Festival-with and without shellfish!)

The post is in English at the bottom of the page. (Originally posted 13.08.18).

2. helga i august arrangeres, tradisjon tro, Skalldyrfestivalen i Mandal. Denne helga sperres hele sentrum av, og omgjøres til et sydende folkehav av matglade og feststemte mennesker. Festivalen har blitt arrangert i over 30 år, og vokser seg større og større for hvert år som går. Nærmere 60000 mennesker besøker Mandal by i løpet av denne helga.

Her er boder gatelangs, som kan tilby alt fra godteri og parykker, til spekemat og ost. Selv om det er en skalldyr-festival, er det noe å få for enhver smak. Her er alt fra bakt potet, til sushi å stille sulten på. Og selvfølgelig skalldyr-retter! Masse skalldyr!!! Og tørsten kan stilles i et av de mange serverings-teltene som er satt opp for anledningen, i tillegg til eksisterende uteplasser. Det spilles live musikk fra 3 scener rundt omkring i sentrum, og stemningen er som alltid god. Det er mennesker og godt humør alle veier…

I år så ble været litt så som så. Regnet kom i bøtter og spann sent torsdags kveld, noe jeg fikk erfare på vei hjem fra Kristiansand med motorsykkel…

Les mer om torsdagen her: «Den sorte fare» aka «Rusty» rider igjen!

Fredagen fortsatte regnet fra morgenen, men været lettet rundt 12.00 på dagen. Ut over kvelden ble det rent så bra… Hadde en liten tur inn til Mandal for å hilse på gode venner som hadde tatt turen ned fra Østlandet, så ble lite festival den kvelden og i år. Lørdag derimot ruslet vi ned til byen hele gjengen i 14.00- tiden, og tilbrakte hele dagen i byen i strålende solskinn. Møtte masse interresante mennesker, både fra Toten og resten av Norge. Verden er virkelig ikke stor, tror vi totninger har en egen innebygd radar til å finne hverandre… Hehe…

Det var et veldig variert program på festivalen i år, noe for en hver smak. På lørdagen spilte, for å nevne noen, Svein og Di, Bjøro Håland, Onsdagsbandet, Hanne Sørvaag, Stayzman & Lazz, og Mads Hansen. Mens det var trubadurer og kor som showet rundt i gatene ellers. Det var så mye mer, men programmet blir for langt å gjengi her… Man hadde også VM i rekepilling, verdens største wok, og barnas kokkeskole på lørdagen. Her er ansiktsmaling og klovner, og et høyst oppegående tivoli hvert år.

Nytt for året var at alle båtplasser i indre sentrum var forbeholdt trebåter. Dette skapte en egen ramme rundt festivalen, da det tidligere har vært fritt fram for alle å legge til her, og folk gjerne har fortøyd på utsiden av hverandre for å komme nærmest mulig. Det var en annen ro rundt brygge-området i år…

Som nevnt så ble det kun lørdagen på meg i år. Men av musikk torsdag og fredag kan nevnes Vidar Villa og JanOve på torsdag. Og Plumbo og Postgirobygget fredag. Det er fullt program fra torsdag til søndag, hele dagene. Det skjer noe hele tiden. Når søndagen kom, så kjentes det ut som om det var greit det bare ble lørdagen i år… Tror jeg begynner å bli gammel! Men tradisjon tro, så sees vi nok 2. helga i august neste år og…!

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

The 2nd weekend in August, every year, the Shellfish-festival in Mandal is held. This weekend, the entire town is barred, and transformed into a sizzling people’s sea of ​​food lovers and celebrating people. The festival has been organized for over 30 years and grows bigger and bigger each year. Nearly 60,000 people visit Mandal City during this weekend.

All along the streets there are booths, which can offer everything from candy and wigs, to cured meats and cheese. Although it is a shellfish festival, there is something for every taste. Here is everything from baked potato, to sushi to be satisfied on. And of course shellfish dishes! Lots of shellfish !!! And the thirst can be satisfied in one of the many serving tents set up for the occasion, in addition to existing patios. Live music is played from 3 scenes around the city center, and the atmosphere is always good. There are people and good spirits all the way …

This year the weather was a bit like that. The rain came in buckets and spun late Thursday night, something I got to experience on the way home from Kristiansand on my motorcycle…

Read more on Thursday here: «The black danger» aka «Rusty» rides again!

On Friday it continued to rain from the morning, but was relieved around noon on the day. In the evening it turned out good… Had a little trip into Mandal to greet good friends who had taken the trip down from Eastern Norway, so not much festival that day. Saturday, on the other hand, we strolled down to the city the whole bunch at 2 pm, and spent all day in the city in glorious sunshine. Met lots of interesting people, both from Toten (where I’m from) and the rest of Norway. The world is really not big, we have our own built-in radar to find each other… Hehe…

It was a very varied program at the festival this year, something for every taste. On Saturday played, to name a few, Svein and Di, Bjøro Håland, Onsdagsbandet, Hanne Sørvaag, Stayzman & Lazz, and Mads Hansen. While there were troubadours and choirs in the streets otherwise. It was so much more, but the program gets too far to render here… You also had the World Championship in peeling shrimps, the world’s largest wok, and the children’s cooking school on Saturday. Here are facial paintings and clowns, and a highly entertaining amusement park every year.

New for the year was that all boats in the inner city center were reserved for wooden boats. This created a separate framework around the festival, as it has previously been free for everyone to dock here, and people parked their boats on the outside of each other to get as close as possible. There was another calm around the boat area this year…

As mentioned, it was only Saturday on me this year. But by Thursday and Friday artists who played on stage can be mentioned Vidar Villa and JanOve on Thursday. And Plumbo and Postgirobygget Friday. There is a full program from Thursday to Sunday, all days. Something happens all the time. When Sunday came, it seemed like it was fine it was only Saturday this year… I think I’m getting old! But true to traditions, I’ll probably be back the 2nd weekend in August next year too…!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.