Hårsår gravid, ta deg ei pille og slapp av litt!!! (Touchy pregnant, take a pill and relax a little!!!)

The post is in English at the bottom of the page. (Originally posted 10.10.18).

Jeg følger en artig blogger her inne ved navn Kim-André. Han og hans samboer venter barn i januar, og han blogger om en manns synspunkt på graviditetstiden med en god posjon humor og selvironi…

Jeg kjenner jeg blir litt forbannet da jeg i dag leser i hans blogginnlegg «Beklager at du er hårsår» at han får kritikk for måten han fremstiller graviditetstiden, og at han gjør narr av graviditeten til han og hans kjære og alle andre som er gravide…!

Når begynte vi å bli så hårsåre, at vi ikke tåler at folk ser på hverdagslige ting med et litt annet øye enn oss selv? Når sluttet vi å tåle at folk bruker humor i alvorlige situasjoner? Når sluttet vi å le av ting? Når begynte vi med at ting skal være så fucking A4, politisk, «picture perfect» korrekt, i frykt av at noen skal føle seg truffet? Hva skjer med verden??? Skal vi ha en verden i fremtiden der alt skal være grav-alvorlig, og ingen skal kunne le???

Hvis det er tilfelle så håper jeg virkelig ikke det stemmer det enkelte påstår, at vi blir gjenfødt i en ny kropp etter vår død. Det er en verden jeg ikke ønsker å leve i! Jeg vil ha store mengder humor, latter, selvironi og galgenhumor i mitt liv , og det akter jeg å fortsette med til min død!

Hvis noen her inne ikke liker det som blir skrevet, eller måten ting blir fremstilt, så la være å lese/følge det som blir skrevet da! Det er jo helt frivillig hva hver enkelt vil lese, og det er fritt frem for alle å skrive det de mener eller fremstille ting på den måten de vil…!

Så til deg, frøken hårsår gravid; hvis du er så nærtagende og ikke takler litt humor i hverdagen, hvordan har du tenkt å oppdra din unge? Sy puter under armene på barnet, og gi det en utdannelse i å bli Naver? For jammen kommer det barnet til å få det tøft, hvis det ikke skal lære om alt dette rundt humor i hverdagen…!

Og til deg Kim-André; la de være hårsåre…! Fortsett å blogge som du gjør, det gir i hvertfall meg en god latter i hverdagen!

Dagens utblåsning…!

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

I follow a funny blogger here in the name of Kim-André. He and his girlfriend are expecting a baby in January, and he is blogging about a man’s point of view on pregnancy with a good portion of humor and self-irony…

I know I’m getting a bit pissed off when I read in his blog post today, «Sorry you are so touchy,» that he is criticizing the way he portrays their pregnancy, and making fun of his and his loved ones and everyone else who is pregnant…!

When did we begin to become so touchy that we could not tolerate people watching everyday things with a slightly different eye than ourselves? When did we stop tolerating people using humor in serious situations? When did we stop laughing at things? When did we start with things being so fucking A4, politically, «picture perfect» correctly, fearing that someone would feel hit? What happens to the world??? Should we have a world in the future where everything should be grave-serious and no one should laugh???

If that is the case then I really do not hope that it is correct that the individual claims to be reborn in a new body after our death. It’s a world I don’t want to live in! I want a lot of humor, laughter, self-irony and gallows humor in my life, and I intend to continue with that to my death!

If someone in here does not like what is written or the way things are presented, then do not read/follow what is written then! It is completely voluntary what each one will read, and it is free for everyone to write what they mean or produce things the way they want…!

So to you, Miss Touchy Pregnant; If you are so touchy and do not deal with a bit of humor in everyday life, how are you going to raise your youth? Sew pillows under the arms of the child, and give it an education to become a unemployed? For just so you know, the child will get it tough if it doesn’t learn about all this round of humor in everyday life…!

And to you Kim-André; let them be touchy…! Keep blogging as you do, it certainly gives me a good laugh in everyday life!

Today’s blowout…!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.