Søndags kveld på Norges sydspiss… (Sunday night at Norway’s southern tip…)

The post is in English at the bottom of the page. (Originally posted 05.08.18).

Som jeg skrev tidligere i dag, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle bedrive dagen med.

Les mer her: https://bikerpus.no/2019/01/sondag-pa-norges-sydspiss-sunday-at-norways-southern-tip/

Men etter å ha gjort unna alt jeg måtte gjøre av private syssler, så slo det meg… Hvorfor ikke reise til Norges sydspiss, siden jeg bor et steinkast unna, nemlig Lindesnes fyr.

Et sted jeg liker veldig godt, masse vær og vind, og alltid levende. Men det er mest behagelig der ute når været er som i dag, eller roligere. Det blåste godt i dag også, men sola skinte og temperaturen var grei.

Så jeg pakket «Terror» (hunden min) i bilen, og fant frem igjen speilreflekskameraet. Jeg er glad i å ta bilder, og gjorde det mye før, men har vært slapp de siste årene. Dette ga mersmak, og fant virkelig igjen lysten i dag til å begynne å ta litt bilder igjen.

Selv om jeg var der i dag etter stengetid, så var faktisk selve fyret åpent, så man kunne ta en tur opp. Så i en kø av tyskere og andre turister mannet jeg meg opp til å utfordre høydeskrekken. For ja, jeg har ekstremt høydeskrekk. Men liker å utfordre den fra tid til annen, og det er en fantastisk utsikt der oppe fra!

Nå skal sant sies at jeg holder meg godt inntil veggen der oppe, men jeg klarte det igjen! Stolt av meg selv… He,he…

På vei ned igjen ble jeg gående å titte på bilder. Hele fyret innvendig er fylt med bilder fra forskjellige steder i nærområdet.

Vel nede på bakken igjen, ble det å dingle en runde i alle gangene og bunkerene som er der ute. Lindesnes fyr er et automatisert fyr i dag, men er også museum. Inne i fjellet under fyret henger blandt annet bilder av alle fyr i Norge, mens andre bunkere er helt tomme. Det er et spennende sted å gå på oppdagelsesferd…

Det er tydelig at Lindesnes fyr er et yndet mål for mange turister. Selv om det var stengt der ute når jeg var der, så var parkeringsplassen full av bobiler.

Det ble gode 3 timer der ute igjen idag, noe det har en tendens til å bli når jeg tar turen ut. For det er alltid så levende, og mye å se på. Fantastisk natur, og vær og vind. Og man har en tendens til å oppdage noe nytt for hver gang der… Blir nok ikke så lenge til neste gang!

Her er noen flere bilder fra i kveld:

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

As I wrote earlier today, I didn’t quite know what to do with the day.

Read more here: https://bikerpus.no/2019/01/sondag-pa-norges-sydspiss-sunday-at-norways-southern-tip/

But having done away with everything I had to do with private occupations, it hit me… Why not go to Norway’s southern tip, since I live a stone’s throw away, namely Lindesnes lighthouse.

A place I like very well, lots of weather and wind, and always living. But it is most comfortable out there when the weather is like today, or quieter. It blew well today too, but the sun shone and the temperature was decent.

So I packed «Terror» (my dog) in the car and found out the SLR. I love taking pictures, and did it a lot before, but have been lax in recent years. This gave me a taste and really found the desire today to start taking some pictures again.

Although I was there today after closing time, the actual lighthouse was actually open, so you could take a ride up. So in a queue of Germans and other tourists I cried to challenge the height of the horror. For yes, I have extremely high fear. But like to challenge it from time to time and there is a fantastic view up there!

Now, to be true, I keep myself close to the wall up there, but I managed it again! Proud of myself… He,he…

On the way back down I was walking to look at pictures. The whole lighthouse inside is filled with pictures from various places in the surrounding area.

Well down the hill again, it was dangling a round in all the hallways and bunker out there. Lindesnes lighthouse is an automated lighthouse today, but is also a museum. Inside the mountain below the lighthouse hangs pictures of all the lighthouses in Norway, while other bunkers are completely empty. It’s an exciting place to go exploring…

It is clear that Lindesnes lighthouse is a favorite target for many tourists. Although it was closed out there when I was there, the parking lot was full of campers.

There were good 3 hours out there again today, which tends to be when I go out. Because it is always so alive and much to look at. Fantastic nature, and weather and wind. And one has a tendency to discover something new every time there… Probably not so long until next time!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.